LAVLANDS- OG APPORTPRØVER I SVERIGE/NORGE/FINLAND

For å få lov til å starte på lavlandsprøve i Sverige og Finland (?) må man ha bestått en apportprøve (Ettersøksgrenene) for inneværende år.

 

I Norge har man uansett lov til å starte. Det holder å ha tatt Apportbeviset. Alternativt må man vise apport på prøven hvis man har gått til premie.

 

 

 

For starter i Sverige tar man med seg poengene man har oppnådd på eftersøksgrenene (alternativt fra norsk apportprøve) til lavlandsprøven (Feltprovet). Poengene blir regnet med i sluttsummen hvis man har gått til premie på lavlandsprøven (Feltprovet).

 

 

 

Både apportprøvene/eftersøksgrenene og lavlandsprøvene/feltprøvene blir delt inn i aldersbestemte klasser:

 

 

 
   

UKL = Unghundklasse (til 24 måneder)

 

AK (ÔKL i Sverige) = Åpen klasse (over 24 måneder)

 

EKL (kun i Sverige) = Eliteklasse

 


Apportprøve, Eftersøksgrenene i Sverige

 

        

          UKL

 

  • Apportere fjærvilt fra vann (vannapport)
  • Slepespor med fjærvilt eller pels (kanin)

 

 

           ÖKL

 

 

  • Skudd (fra båt) og fjærvilt kastes slik at hunden ser det
  • Hunden apporterer fjærviltet
  • Slepespor med fjærvilt eller pels

 

 

           EKL

 

 

  • VANNAPPORT. Ettersøk etter fjærvilt i vann med tett siv. Når hunden har funnet den første fuglen og svømmer på vei inn til deg med den, skytes det og kastes en ny fugl i nærheten av hunden. Hunden skal avlevere første fugl før den svømmer ut og henter fugl nummer to.
  • APPORTRUTE. 4 stykker vilt skal apporteres fra en firkant på land (2 x skadevilt, 1 x pelsvilt, 1 x fjærvilt)
  • SPOR. Slepespor med gås eller rev, 300 m. Hunden skal selvstendig følge sporet og bringe objektet tilbake til fører.

 

 

 

Feltprov i Sverige (Lavlandsprøve)

 

 

 

Det er ønskelig med et planmessig, systematisk, langt og raskt søk. Hunden må vise en vilje til å finne og dette

 

må avspeiles i søksstilen. Til forskjell fra i Tyskland, må hunden reise fuglen. Det betyr at hundefører går opp

 

til hunden som står i stand og kommanderer reis. I øyeblikket fuglen reiser og flyr bort, må hunden sitte eller stå

 

helt i ro inntil dommeren gir beskjed om at du kan fortsette eller gir beskjed om apport.

 

På prøver med felling der det blir felt fugl for hund etter stand og reis, skal hunden apportere fuglen umiddelbart etter kommando.

 

Er det ikke felt fugl skjer apporteringen som oftest etter at feltdelen er over og da på kald fugl.

 

Hunden skal bare vise apport hvis den har hatt godkjent fuglearbeid og ellers gjennomført en

 

premieringsverdig dag.

 

Apporten utføres slik:

 

Hunden sitter eller ligger ved førers side. Et hagleskudd avfyres og en fugl kastes

 

fortrinnsvis på åkermark med vegetasjon, synlig for hunden.

 

På signal fra dommeren skal fører sende hunden ut for å søke etter og apportere fuglen.

 

Utføres dette korrekt har hunden bestått prøven.

 

Hvis hunden mislykkes med apporten er også hele feltdelen bli underkjent og prøven er ikke bestått.