TYSKE PRØVER

Europa og særlig Tyskland, Tjekkia og Balkanlandene er store forkjempere for fullbrukshundene og mener at alle de kontinentale fuglehundrasene i FCI Gruppe 7 skal være i stand til å brukes allsidig.

 

De tyske prøvene er bygd opp slik at man allerede skal kunne se de genetiske anleggene i unghunden og dra nytte av dette i avlsarbeidet.

 

 

 

 

Det tyske prøvesystemet er inndelt slik:

 

 

 

 • VJP    Forbunds Unghund Prøve (Mars – mai)
 • HZP    Forbunds Avls Prøve  (August – oktober)
 • VGP    Forbunds Bruks Prøve (September – november)
 • VSwP  Forbunds Blodspor Prøve
 •  VStP    Forbunds Skog-/drevjakt Prøve

 

Dette er prøver som er relevante for avlen. Hvis en hund har bestått VJP og HZP er den teknisk sett godkjent for avl.

 

For endelig godkjenning for avl må den respektive raseklubbens statutter også tas i betraktning.

 

VGP er internasjonalt gjeldende som selve Mesterprøven.

 

 

 

 


VJP

 • Spor
 • Bruk av nesen
 • Søk
 • Stand
 • Samarbeit
 • Lydighet
 • Skuddfasthet

 


HZP

 •  Spor
 • Bruk av nesen
 • Søk
 • Stand
 • Samarbeid
 • Arbeidslyst
 • Vannarbeid med levende and/søk i vann
 • Søkapport etter fugl/Spor med fugl
 • Hare- eller kaninspor
 • Apporteringsstil
 • Lydighet

 


VGP

    Arbeid i skog

 

 • Blodspor som har ligget over natten/Dagens spor (Tvw, Tvb)
 • Apportering av rev over hinder
 • Revespor
 • Stil på apportering av rev
 • Hare- eller kaninspor
 • Selvstendig søk
 • Søk i tett terreng/skog

 


          Vannarbeid

 

 

 

 •  Selvstendig søk i vann med tett vegetasjon (siv) uten and (fugl)
 • Skudd i vann
 • Søkapport i vann med tett vegetasjon etter skjult fugl
 • Selvstendig søk med and i tett vegetasjon (siv)
 • Stil på apportering av and

 


Feltarbeid (Lavland)

 

 

 • Bruk av nesen
 • Søk
 • Stand
 • Stødighet/ro og viltbehandling
 • Arbeid på fjærvilt som har flydd/Spor på fjærvilt
 • Søkapport av fjærvilt
 • Stil på apportering av fjærvilt

 


          Lydighet

 

 

 
   
 • Hundens generelle lydighet
 • Lydighet under stand
 • Gå ved fot med bånd
 • Gå ved fot uten bånd
 • Bli liggende nede
 • Stødighet overfor fjærvilt
 • Stødighet overfor pelsvilt
 • Stødighet/skuddfasthet