LAVLANDS- OG APPORTPRØVER I SVERIGE/NORGE/FINLAND

For å få lov til å starte på lavlandsprøve i Sverige og Finland (?) må man ha bestått en apportprøve (Ettersøksgrenene) for inneværende år.

 

I Norge har man uansett lov til å starte. Det holder å ha tatt Apportbeviset. Alternativt må man vise apport på prøven hvis man har gått til premie.

 

 

 

For starter i Sverige tar man med seg poengene man har oppnådd på eftersøksgrenene (alternativt fra norsk apportprøve) til lavlandsprøven (Feltprovet). Poengene blir regnet med i sluttsummen hvis man har gått til premie på lavlandsprøven (Feltprovet).

 

 

 

Både apportprøvene/eftersøksgrenene og lavlandsprøvene/feltprøvene blir delt inn i aldersbestemte klasser:

 

 

 
   

UKL = Unghundklasse (til 24 måneder)

 

AK (ÔKL i Sverige) = Åpen klasse (over 24 måneder)

 

EKL (kun i Sverige) = Eliteklasse

 


Prov i Eftersöksgrenar( (ESG) i Sverige

 

        

          UKL (unghundsklass)

 

  • Vattenapport med sjöfågel
  • Släpspår med sjöfågel eller kanin

 

 

           ÖKL (öppenklass)

 

 

  • Vattenapport med sjöfågel med skott och kast i tät vegetation(säv)
  • Släpspår med sjöfågel eller kanin

 

 

           EKL (Elitklass)

 

 

  • VATTENARBETE. Hunden skickas på dold fågel i tät vegetation(säv). När hunden är på ingång med funnen fågel  skjuts och kastas en ny fågel i närheten av den simmande hunden. Hunden skall leverar den första fågeln innan den skickas på ny apport av fågel nr 2.
  • APPORTRUTA. 4 olika sorters vilt ( Päls,fjäder samt rovvilt)fördelas dold i en fyrkant 50mx50m.Viltet skall apporteras och lämnas hos föraren.
  • RÄV/GÅSPÅR.Självständigt sök och apportering efter släpspår med räv eller gås , 300 m.
  • SLÄPSPÅR Släpspår med kanin eller sjöfågel

 

 

 

Feltprov i Sverige (Lavlandsprøve)

 

 

 

Det er ønskelig med et planmessig, systematisk, langt og raskt søk. Hunden må vise en vilje til å finne og dette

 

må avspeiles i søksstilen. Til forskjell fra i Tyskland, må hunden reise fuglen. Det betyr at hundefører går opp

 

til hunden som står i stand og kommanderer reis. I øyeblikket fuglen reiser og flyr bort, må hunden sitte eller stå

 

helt i ro inntil dommeren gir beskjed om at du kan fortsette eller gir beskjed om apport.

 

På prøver med felling der det blir felt fugl for hund etter stand og reis, skal hunden apportere fuglen umiddelbart etter kommando.

 

Er det ikke felt fugl skjer apporteringen som oftest etter at feltdelen er over og da på kald fugl.

 

Hunden skal bare vise apport hvis den har hatt godkjent fuglearbeid og ellers gjennomført en

 

premieringsverdig dag.

 

Apporten utføres slik:

 

Hunden sitter eller ligger ved førers side. Et hagleskudd avfyres og en fugl kastes

 

fortrinnsvis på åkermark med vegetasjon, synlig for hunden.

 

På signal fra dommeren skal fører sende hunden ut for å søke etter og apportere fuglen.

 

Utføres dette korrekt har hunden bestått prøven.

 

Hvis hunden mislykkes med apporten er også hele feltdelen bli underkjent og prøven er ikke bestått.